8.3 C
Brno
Pátek, 31 března, 2023
- Reklama -časopis
DomůInvesticeVýdaje ve zdravotnictví mají v příštím roce stoupnout téměř o 20 procent

Výdaje ve zdravotnictví mají v příštím roce stoupnout téměř o 20 procent

Ministerstvo školství by příští rok mohlo dostat téměř 4,5 miliardy eur, meziročně více o 12 procent.

Výdaje ve zdravotnictví by měly v příštím roce stoupnout na 7,62 miliardy eur. Oproti schválenému rozpočtu na letošní rok jde o meziroční nárůst o 1,24 miliard eur, tedy o 19,4 procenta.

Resort školství by v roce 2023 mohl dostat téměř 4,5 miliardy eur. Ve srovnání s rozpočtem na letošní rok by šlo o nárůst o 481 milionů eur. Vyplývá to z návrhu rozpočtu veřejné správy na rok 2023, který zveřejnilo Ministerstvo financí.

Pojistenci státu
Platba pojistného na zdravotní pojištění za pojištěnce státu by měla v příštím roce dosáhnout 1,1 miliardy eur.

\“Z důvodu rizika neschválení zákona o státním rozpočtu na rok 2023 jde o částku na platby za pojištěnce státu na úrovni schváleného rozpočtu roku 2022,\“ uvedl resort financí. Na celkové dorovnání výdajů veřejného zdravotního pojištění na částku 6,44 miliardy eur jsou v rámci kapitoly Obecná pokladní správa vyčleněné dodatečné výdaje určené na zvýšení platby za pojištěnce státu o 340 milionů eur.

Celkové výdaje veřejného zdravotního pojištění se v příštím roce očekávají na úrovni 6,74 miliardy eur, z čehož 6,44 miliardy eur tvoří výdaje na zdravotní péči včetně dodatečných výdajů zajištěných v kapitole Všeobecná pokladní správa v částce 340 milionů. eur. Výdaje na mzdy zdravotnických pracovníků by se měly v příštím roce meziročně zvýšit o 394 milionů eur.

Celkové výdaje v sektoru zdravotnictví sestávají zejména z výdajů veřejného zdravotního pojištění, výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví ČR a z prostředků Plánu obnovy a odolnosti.

Školy zasáhla energetická krize
Do výdajů školství na další rok jsou promítnuty zvýšené osobní výdaje vyplývající z výsledků kolektivního vyjednávání, a to ve výši více než 390 milionů eur.

Ministerstvo financí SR také příští rok rozpočtu je zvýšení výdajů ze strukturálních fondů EU včetně spolufinancování o 45,7 milionu eur. Normativní finanční prostředky na pokrytí nárůstu počtu žáků a na zvýšení cen energií mají meziročně stoupnout o 40 milionů eur.

Transfer veřejným vysokým školám na výkonnostní smlouvy se má zvýšit o 27 milionů eur, příspěvek pro subjekty zapojené do systému duálního vzdělávání o 2,21 milionu eur a kapitálové výdaje na řešení vzniklých havarijních situací v regionálním školství o 1,5 milionu eur.

Na financování regionálního školství se má v příštím roce vynaložit 2,77 miliardy eur. Tato částka meziročně roste vzhledem ke změnám v odměňování pedagogických, odborných a nepedagogických zaměstnanců o 310 milionů eur, jakož i pro navýšení normativních finančních prostředků o 40 milionů eur.

Tyto výdaje jsou určeny k pokrytí nárůstu počtu žáků a ke zvýšení cen energií. Výdaje z plánu obnovy ve výši 276 mil. eur jsou určeny na dostupnost, rozvoj a kvalitu inkluzivního vzdělávání na všech stupních.

Na vzdělávání, vědu a sport vynakládá Slovensko v porovnání se státy EU podprůměrné prostředky. Mezi nejnižší v EU patří podíl výdajů vynakládaných na vzdělávání, vědu i sport, a to 10,9 procenta, zatímco průměr ve státech EU je 12,4 procenta z celkových veřejných výdajů.

Podpora investic
Na podporu podnikání by v roce 2023 mělo jít 694 milionů. eur. V rámci této oblasti jsou rozpočtované výdaje Evropské unie a spolufinancování ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Integrovaná infrastruktura v částce 339 milionů. eur, které jsou určeny na podporu výzkumu, vývoje a inovací, posílení konkurenceschopnosti a růstu malého a středního podnikání a také prostředky nového Programu Slovensko v částce 174 milionů. eur.

V této oblasti jsou v rámci podpory investic navrhovány i výdaje pro Valaliky Industrial Park na úrovni 133 milionů. eur. Ta zajišťuje přípravu investičního projektu „Strategické území Valaliky“, ve kterém by měla sídlit automobilka Volvo. Zároveň jsou vyčleněny výdaje pro MH Invest v částce 26,6 milionu. eur, které mají být použity k zajištění území ve strategickém parku Nitra, Průmyslovém parku Rimavská Sobota a nových investic v oblasti průmyslu, služeb a výzkumu.

Také sem patří výdaje pro MH Invest II ve výši 2,3 milionu. eur, která zajišťuje zejména stavební a inženýrskou činnost související s výstavbou průmyslových parků a zón, přípravou území a výkupem pozemků pro investory a se správou obytných souborů a stávajících průmyslových parků. Součástí oblasti jsou i výdaje na podporu inovací v částce 2,5 milionu. eur, které směřují zejména do podpory startupů. Při administraci podpůrných schémat a programů jsou výdaje v částce 1,8 milionu. eur určené zejména pro Slovak Business Agency, která realizuje aktivity na podporu malého a středního podnikání.

Investice do dopravy
Výdaje resortu dopravy a výstavby mají příští rok přesáhnout 4 miliardy eur, meziročně mohou vzrůst o desetinu. Ve srovnání se schváleným rozpočtem resortu na letošní rok je to více o více než 391 milionů. eur, resp. o 10,6 %. Jak vyplývá ze zveřejněného návrhu rozpočtu veřejné správy na roky 2023 až 2025, nejvíce finančních prostředků v rámci resortu by mělo jít na investice do dopravní infrastruktury, a to více než 1,9 miliard. eur.

Z toho ze zdrojů Evropské unie téměř 793 milionů. eur a domácího spolufinancování 102 milionů. eur, ze státního rozpočtu 720 milionů. eur, z Plánu obnovy a odolnosti 149 milionů. eur a z Nástroje pro propojení Evropy a vlastních zdrojů Národní dálniční společnosti; s., Železnic Slovenské republiky a Železniční společnosti Slovensko, a. s. 159 milionů. eur.

zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek